خواب...

تمام شهر در خواب است و
من
از درد می نالم
همه خوابند و من بیدار
و من هر شب چنین
در پنجه دردم گرفتارم
و می نالم...
و گویی بوف کوری هم
هم آواز من است امشب
مگر او هم گرفتار است و
زخمی بر جگر دارد؟!...
تمام شهر در خواب است و
ما
از درد می نالیم...

/ 2 نظر / 14 بازدید
نازی نازگلک

سلام داشتم نگاه میکردم به پستهای قدیمم دیدم چقدر برام نظر میدادی. اومدم بگم که باز هم شروع کردم. بیایی خوشحال میشم. شعر زیبایی نوشتی... دلت شاد و لبت خندون[گل]