شک

و امروز دوباره شک کردم!
به بودن ها
به صداقت ها
به دوستی ها
به عهد ها
...به رابطه ها
به حرف ها
به آدمها...!
و شک کردم به خودم!!!!!!!!
و چه قدر متنفرم از این حس
و چه قدر این بغض ،ظالمانه به گلویم چنگ می زند
و افکار، خصمانه مغز و روحم را می سایند ...! 
و وای بر من که تو اینگونه مرا می دانی!!!!!

 

/ 21 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رها77

اگر تو امروز شک کردی من ماه هاست که در آغوش این شک چشمانم خیس شد.

سکوت

000 "عینک ذهن" 000 کرگدن قصه ی ما 000 [گل][گل][گل]

روزنه

میدانی من به بودن ها شک نمیکنم به هست هایم شک دارم من به عهد ها شک نمیکنم به هست هایم شک میکنم این آن است که من می خواستم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رها77

حالم خوب نیست قبل از اینکه سایتمو بخونید ابتدا واس شادی روح عزیز تازه از دست رفته (امیرسامان گلستانی) فاتحه ای قرائت کنید.

حباب

شک دارم به خدا،به زمین،به آسمان.شک دارم به این حیات به نفسهایم شگ دارم.