دیروز ، امروز ، فردا

و چه می شد اگر از" عشق  " ...

نصیب دل ما هم اندکی شادی بود....

یا چه می شد؟....

اگر امروز،همان "فردا"بود؟...

یا که فردا،همین" دیروز" بود؟...

تا که این عمر دوروزه...

دگر آشفته این واژه نبود

که:

-چه کردم دیروز؟...

-چه کنم من امروز؟...

-یاچه خواهم کرد، من ،با فردا؟...

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
ریحانه

واقعا چی می شد.؟....مجنونم و دلزده از لیلی ها....

فوق العاده بود